Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 7 januari 2022

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 7 januari 2022 heeft genomen met een korte toelichting daarop.