Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 5 juli 2022

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 5 juli 2022 heeft genomen met een korte toelichting daarop.