Geannoteerde besluitenlijst rijksministerraad 15 juli 2022

Overzicht van alle besluiten die de rijksministerraad op 15 juli 2022 heeft genomen met een korte toelichting daarop.