Geannoteerde besluitenlijst rijksministerraad 30 juni 2023

Overzicht van alle besluiten die de rijksministerraad op 30 juni 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.