Geannoteerde besluitenlijst rijksministerraad 25 augustus 2023

Overzicht van alle besluiten die de rijksministerraad op 25 augustus 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.