Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 8 september 2023

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 8 september 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.