Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 17 november 2023

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 17 november 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.