Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 1 december 2023

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 1 december 2023 heeft genomen met een korte toelichting daarop.