Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 19 april 2024

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 19 april 2024 heeft genomen met een korte toelichting daarop.