Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 7 juni 2024

Overzicht van alle besluiten die de ministerraad op 7 juni 2024 heeft genomen met een korte toelichting daarop.