Samen op weg in de geboortezorg

Deze video laat zien wat er speelt bij de invoering van integrale bekostiging in de geboortezorg.

Integrale bekostiging is vrijwillig. Samen met de zorgverzekeraar kunnen medisch specialisten (vooral gynaecologen, kinderartsen), verloskundigen en kraamverzorgenden voor deze mogelijkheid kiezen. Het is een middel om integrale geboortezorg te ondersteunen.

Integrale geboortezorg is een betere samenwerking tussen alle betrokkenen bij geboortezorg. Hierdoor kan de kwaliteit van de geboortezorg verbeteren. Dat is nodig, omdat  Nederland lange tijd een relatief hoog babysterftecijfer had. Door deze aanpak kunnen moeder en het kind betere zorg ontvangen en zal vermijdbare babysterfte verder kunnen afnemen.