Zorgverzekering in Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Als u in Nederland woont of werkt, moet u een basisverzekering voor zorg hebben. De video in gebarentaal legt uit hoe de zorgverzekering in Nederland geregeld is. Zoals de zorg die de basisverzekering vergoedt, het eigen risico en de eigen bijdrage. Bij een laag inkomen kan zorgtoeslag helpen om de kosten van een zorgverzekering te betalen.

Verzekeringsplicht

Als u in Nederland woont of werkt, moet u een basisverzekering voor zorg hebben. Dit is het basispakket. Een zorgverzekeraar mag u niet weigeren voor het afsluiten van een basiszorgverzekering. Verzekert u zichzelf niet? Dan wordt de premie op uw inkomen ingehouden. Heeft u medische zorg nodig terwijl u nog geen verzekering heeft? Dan betaalt u de kosten zelf.

Wat zit er in het basispakket?

Het basispakket is voor iedereen hetzelfde. De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Dit kan jaarlijks veranderen. De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Maar ook de meeste medicijnen.

Aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering dekt zorg die niet in het basispakket zit. Bijvoorbeeld extra vergoeding voor een behandeling bij de tandarts. Er zijn verschillende pakketten. De zorgverzekeraar bepaalt de voorwaarden en vergoedingen. Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Een zorgverzekeraar mag u weigeren voor een aanvullende verzekering. In de praktijk gebeurt dit bijna nooit.

Eigen risico

Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een eigen risico. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. De zorgverzekeraar geeft dan korting op de maandelijkse premie voor de zorgverzekering. Voor bepaalde zorg is er geen eigen risico, zoals huisartsenzorg of verloskundige zorg.

Eigen bijdrage

Er kunnen ook nog eigen bijdragen gelden. Bijvoorbeeld voor kraamzorg en hoortoestellen. De overheid bepaalt voor welke zorg u een eigen bijdrage betaalt. De eigen bijdrage staat helemaal los van het eigen risico en kan jaarlijks veranderen.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om tegemoet te komen in de kosten van een zorgverzekering. Als u een laag inkomen heeft, heeft u vaak recht op zorgtoeslag. Hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen, hangt af van uw inkomen en leefsituatie. De Belastingdienst betaalt de zorgtoeslag uit. U kunt uw toeslag online aanvragen bij de Belastingdienst op Toeslagen.nl.

Dit was informatie van de Rijksoverheid. Meer informatie vindt u op: www.rijksoverheid.nl/gebarentaal