Animatievideo over de Omgevingswet

Animatievideo over de Omgevingswet

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving.
Goede initiatieven...[zucht]... komen vaak maar lastig van de grond.
Vanaf 2022 komen al deze regels samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet.
1 wet, 1 loket, en duidelijke procedures. Dat is voor iedereen van belang.

Vanaf 2022 kunt u snel en eenvoudig zien welke regels gelden in uw omgeving.
Denk aan millieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte,
veiligheidseisen... Dat is belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving. 

Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt in 1 x aan alle regels getoetst.
En bínnen de regels is er meer ruimte voor initiatief. Bijvoorbeeld:

  • Met uw buren in eigen energieopwekking voorzien..
  • Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte..
  • Van een leeg stuk land een speelveld maken..
  • De oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café.

Ook biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden voor participatie. Zo kunt u bijvoorbeeld met overheid en ontwikkelaars van te voren
meedenken over grote bouwprojecten.
De Omgevingswet van 2022: Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit.