Animatievideo over de Omgevingswet

De Omgevingswet (versie 2023)

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet
De Omgevingswet. 

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving.
Goede initiatieven komen daardoor vaak lastig van de grond.
Alle regels komen straks samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet.
1 wet, een nieuw Omgevingsloket en duidelijke procedures. 
Dat is voor iedereen van belang. 

Door de Omgevingswet weet u snel welke regels gelden in uw omgeving.
Denk aan regels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte of veiligheidseisen...      
Deze regels zijn belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving.

Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt aan alle regels getoetst.
En bínnen de regels is er meer ruimte voor initiatieven. Bijvoorbeeld:
- met uw buren in eigen energieopwekking voorzien
- uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte
- van een leeg stuk land een speelveld maken
- de oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café.

Ook biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden voor participatie. 
Zo kunt u bijvoorbeeld met de overheid en ontwikkelaars meedenken over grote bouwprojecten.

Meer weten over de Omgevingswet?
Kijk op de website van uw overheid.  
Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief 
van Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, VNG en Interprovinciaal Overleg.