Persconferentie na ministerraad 15 december 2017

Vice-minister-president De Jonge gaat in de persconferentie in op de uitwerking van verschillende afspraken van het regeerakkoord. Onder meer over de rekentoets, arbeidsmarktbeleid en versterking positie van cliënt in de zorg.

DE JONGE:
Goedemiddag. Minister-president Rutte is in Brussel vanmiddag voor de Europese Raad en daar spreken de Europese regeringsleiders over onder meer de Brexit, migratiebeleid en de toekomst van de Europese Monetaire Unie. En ik meen dat omstreeks dit uur, misschien is het al geweest, staat ook de minister-president de pers te woord en voor vragen zou ik u dus graag naar uw Brusselse collega's willen verwijzen. En bij afwezigheid van de premier heb ik vandaag de Ministerraad voorgezeten, en daarom sta ik u graag te woord om daarvan verslag te doen. Want het kabinet begint op stoom te raken. De afgelopen weken is een reeks van begrotingen behandeld in de Kamer. En zelf heb ik afgelopen week de begroting van VWS mogen behandelen met mijn collega's, en volgende week staat er ook weer een aantal begrotingsbehandelingen op de rol, zodat dat allemaal is afgerond voor het kerstreces. En vandaag ook zijn we weer aan de slag gegaan met uitwerking van een aantal afspraken uit het regeerakkoord, en ik licht er een paar uit die vandaag aan de orde zijn geweest.

We hebben het besluit genomen om de rekentoets het lopende schooljaar niet meer mee te tellen voor het behalen van een vwo-diploma. Dat was eigenlijk al zo voor leerlingen van havo en van vmbo en mbo, en nu dus ook voor het vwo. En de komende tijd wordt samen met mensen uit het onderwijs gewerkt aan een alternatief, want rekenen is belangrijk, én voor het vervolgonderwijs én voor de arbeidsmarkt én voor de samenleving moeten we zorgen dat het rekenniveau op peil blijft, maar niet met deze toets. En daarover gaan we met mensen uit het onderwijs in gesprek. Een tweede punt is de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Daar worden de bevoegdheden van de diensten bij de tijd gebracht en een juiste balans tussen veiligheid en privacy. En over die balans zijn in het regeerakkoord nieuwe elementen expliciet benoemd, en dat hebben wij vandaag in een brief aan de Kamer nader uitgewerkt. En ook over het arbeidsmarktbeleid hebben we een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, omdat wij willen dat die arbeidsmarkt weer in evenwicht wordt gebracht en we het pensioenstelsel ook klaarmaken voor de toekomst. En in die brief worden verschillende routes uitgestippeld om onze doelstellingen samen met sociale partners te bereiken. Dat wordt volgende week verder in de Kamer besproken tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken.

En verder zou ik willen wijzen op een ander besluit dat we hebben genomen, namelijk op een besluit voor de versterking van de positie van de cliënt in de zorg. Medezeggenschap van cliëntenraden op de besturen van zorginstellingen is van belang voor een goede aansluiting van de zorg op de wensen en de behoeften van cliënten in de zorg, en dat wetsvoorstel draagt daaraan bij.