De kracht van het Rijksinkoopstelsel

Het Rijk koopt elk jaar voor zo’n 10 miljard euro aan goederen en diensten in. Deze animatievideo legt uit wat de Rijksoverheid de afgelopen jaren heeft gedaan om het inkoopproces te verbeteren.

Het Rijk heeft een enorme invloed op hoe we in Nederland zaken doen. Dat komt omdat het Rijk jaarlijks voor zo’n 10 miljard euro aan goederen en diensten inkoopt, waarvan zestig procent bij het MKB. We zetten die invloed in om de prestaties van het Rijk te verbeteren en om het met zijn allen beter en duurzamer te doen.

We verbeteren onophoudelijk. Door van 350 naar 20 inkooppunten te gaan, zijn we al efficiënter gaan werken. We optimaliseren de Rijksbrede inkoopfunctie nog verder. En we zetten data slimmer in en spelen beter in op de wensen van ministeries en andere overheidsinstellingen en afdelingen.

We signaleren veranderingen in de maatschappij en werken samen met onze leveranciers aan oplossingen. We versnellen duurzame transities, maken ons sterk voor banen en werkervaring voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. En we motiveren innovatieve inkoop. Door maatschappelijk verantwoord in te kopen, helpen wij de regering haar doelen te realiseren. We realiseren ons dat we impact kunnen creëren in plaats van voor de laagste prijs te gaan.

Goed opdrachtgeverschap in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en een actieve rol voor bestuurders. We zijn een integere, zakelijke en professionele opdrachtgever voor leveranciers.

We nodigen bestuurders en beleidsmakers uit om inkoop in een vroeg stadium te betrekken bij het realiseren van beleidsdoelstellingen – in veel gevallen kunnen we door maatschappelijk verantwoord in te kopen een rol spelen bij de realisering van dat beleid. Door mee te denken en in te spelen op de ontwikkelingen krijgen we meer voor elkaar!

Wij gaan voor maatwerk, weten wat er bij onze collega’s speelt en evalueren met regelmaat. En wij zoeken naar synergie tussen inkopers; betere inzet van de middelen en het stimuleren van de duurzame transitie van Nederland.Wij helpen bestuurders bij het realiseren van een beter milieu. Van het behalen van tussentijdse CO2-reductiedoelen tot het verduurzamen van elektriciteitsverbruik en de versnelde uitrol van volledig elektrische voertuigen en circulariteit. Zo helpen onze hoogwaardige specialisten de beleidsdoelstellingen te realiseren.