Handhaving en Toezichtlocatie voor asielzoekers die overlast veroorzaken

In deze video wordt de Handhaving en Toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen in beeld gebracht. Hier verblijven asielzoekers die in een gewoon asielzoekerscentrum (azc) ernstige overlast hebben veroorzaakt. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) legt hiervoor een maatregel op. Bewoners met ernstig overlastgevend gedrag komen in de HTL.


In de Handhaving- en Toezichtlocatie, kortweg de htl, in Hoogeveen verblijven asielzoekers die eerder in een gewoon asielzoekerscentrum, kortweg azc, ernstige overlast hebben veroorzaakt.
Denk aan vernielingen, agressie, pesterijen en het overtreden van de huisregels.
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, het COA,legt hiervoor een maatregel op. 
Deze bewoners met ernstig overlastgevend gedrag komen voor een periode van maximaal drie maanden in de htl.
Daarbij krijgen ze een gebiedsgebod.
Voor hen wordt de ruimte om vrij te bewegen drastisch beperkt.

Met de overplaatsing naar de htl laten we zien dat we overlastgevend gedrag niet tolereren.
Zo zorgen we voor meer veiligheid en leefbaarheid in en rond asielzoekerscentra.
De overlastgevers die naar de htl gaan, zitten niet opgesloten.
Wel wordt hun vrijheid beperkt.
Er staat een hek rond de htl.

In de htl werkt het COA samen met de DJI, de Dienst Justitiële Inrichtingen.
DJI-personeel zorgt ervoor dat de bewoners zich houden aan de regels van het gebiedsgebod.
Door het gebiedsgebod wordt overlastgevend gedrag buiten de locatie zoveel mogelijk voorkomen.

In de htl zijn de huisregels strenger dan in een gewoon azc.
De asielzoekers volgen een verplicht, intensief dagprogramma met een gedragstraining.
Ook hebben ze afspraken voor hun asielproces of terugkeerproces.
Met de htl maken we de gewone azc's en de omgeving veiliger en leefbaarder.
Voor de medewerkers, voor de meerderheid van de asielzoekers die geen overlast veroorzaken en voor omwonenden van de azc's.

Kortom, overlastgevend gedrag van asielzoekers tolereren we niet in Nederland.
Wij treden hard op tegen overlastgevers.