Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA)

IPTA is een aanpak om daderschap te voorkomen en wordt ingezet in de strijd tegen overvallen en andere geweldsdelicten. IPTA leidt kwetsbare jongeren d.m.v. intensieve coaching toe naar school of werk.

(Een straatveegmachine.)

VOICE-OVER: Gedragsproblemen, schooluitval, werkeloosheid schulden of verslaving.
Veel gemeenten hebben te maken met problematische jongeren tussen 16 en 27.
LISETTE DE BIE: Die doelgroep, die kenmerkt zich door licht verstandelijke beperking gecombineerd met allerlei belemmerende factoren maar ook een gebrek aan sociale vaardigheden en een sociaal netwerk.
En wij weten uit de daderprofielen van overvallen en geweld dat dat risicofactoren zijn om snel af te glijden naar criminaliteit.
VOICE-OVER: Henk Spies kent deze jongeren als wetenschapper en vanuit de praktijk.
Welke inzichten zijn er uit onderzoek over de aanpak van deze jongeren?
HENK SPIES: Vanuit de wetenschap zijn er 3 dingen die werken voor deze doelgroep net als voor elke andere doelgroep: aandacht, liefde en een normaal leven.
Dat hebben we vertaald in de aanpak die begint bij erop afgaan 'wraparound care', dus samen met de sociale omgeving van de jongere alles op orde brengen en het derde is misschien wel het belangrijkste een baan vinden, een stage, werkplek en proberen ze daar binnenboord te houden.

(Het Stadhuis-Forum.)

VOICE-OVER: In zes gemeenten loopt de IPTA-pilot van het ministerie Justitie en Veiligheid.
Het doel: daderschap voorkomen door integrale, persoonlijke toeleiding tot arbeid.
In Zoetermeer worden gemiddeld tien tot vijftien jongeren begeleid.
De aanpak bestaat uit intensieve coaching en deze coaching betreft alle facetten uit het leven van de jongere.
Alle problemen die zij ondervinden, denk aan schulden, huisvestingsproblemen schooluitval, maar ook: wat is hun sociaal netwerk?
Wat voor vaardigheden heb je nodig om je leven op de rit te krijgen?
GIO MACNACK: Het is eigenlijk maatwerk, elke jongere is anders.
Elke jongere heeft een andere behoefte.
De een moet zijn opleiding weer afmaken of heeft de verkeerde opleiding gekozen gaat met de verkeerde jongens om, dan moet ik hem daarvan bewust maken.
Wat wil je dan wel bereiken, welke opleiding is dan wel de juiste voor je?
Dan gaan we er samen naar op zoek.
We kunnen een test maken om te kijken: wat zijn je kwaliteiten, wat zijn je krachten?

(Aldus Gio Macnack. Op een bankje zit Gio met een jongere te praten. Ibrahim Hussein:)

OPGEWEKTE MUZIEK

IBRAHIM HUSSEIN: Kijk, sommige dingen loop ik tegenaan en hij helpt mij bijvoorbeeld met stage zoeken.
Als er iets is, bijvoorbeeld met het inschrijven op school.
Ik moest naar een nieuwe school en hij heeft me geholpen met het inschrijven en naar een juiste opleiding zoeken.

(Al lachend nemen Gio en Ibrahim plaats bij een computer in de bibliotheek. Gio wijst naar het beeldscherm.)

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER

GIO: Ik sta naast je, ik sta achter je, ik sta voor je maar samen gaan we het doen.
Ik kan het niet alleen, jij kan het niet alleen, we doen het samen.

(Beeldtekst: Stageplek Ibrahim barbershop Den Haag.)

DE BIE: De aanpak is nog in ontwikkeling maar ik moet zeggen, de eerste resultaten zijn echt veelbelovend.
De eerste lichting laat al zien dat het merendeel van deze jongeren problemen oplost op het gebied van huisvesting en schulden en toewerkt naar het vinden van een stageplek, werk of een opleiding afrondt.
RIC VAN OSSENBRUGGEN: Daarnaast is de samenwerking tussen de partners rondom de jongeren sterk verbeterd.
Denk aan partijen als jeugdzorg, aan onderwijs en leerplicht.
Ik heb een paar jongens die aan het werk zijn gegaan.
Ik heb een paar jongeren die op school zitten en nog steeds een opleiding volgen.
Ik ben blij dat hij toch doorzet en graag zijn doel wil bereiken.
IBRAHIM: Het heeft goed uitgepakt, want kijk, zonder Gio had ik nu geen stageplek waar ik nu ook elke keer naartoe ga met veel plezier.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het beeld wordt donkerblauw met wit. Beeldtekst: Voor gemeenten en coaches is een IPTA-toolbox beschikbaar. Copyright 2020.)

DE OPGEWEKTE MUZIEK EBT WEG