Tips om identiteitsfraude te voorkomen

Deze korte animatiefilm legt uit wat identiteitsfraude is en geeft tips om identiteitsfraude te voorkomen.

Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens.

Op naam van iemand anders, kopen ze bijvoorbeeld spullen online... lenen geld... of sluiten een telefoonabonnement af.

Identiteitsfraude kan grote gevolgen hebben.

Jij ontvangt de rekening, of wordt voor oplichter aangezien.

Criminelen komen op verschillende manieren aan jouw gegevens.

Ze stelen deze uit je tas... telefoon... of je computer... of je wordt misleid tot het delen ervan via onlineadvertenties... phishingmails... of valse websites voor bijvoorbeeld woninghuur. Ze kunnen een babbeltruc aan de telefoon of aan de deur gebruiken. En soms krijgen criminelen identiteitsgegevens gewoon ‘cadeau'... doordat je deze zelf deelt op internet.

Gelukkig kun je veel doen om misbruik van je identiteitsgegevens te voorkomen. Binnen de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, RvIG... is daarom het CMI belegd. Of ook wel: het Centraal meldpunt Identiteitsfraude. Het CMI geeft waardevolle tips om identiteitsfraude te voorkomen.

Verstrek niet zomaar aan iedereen je persoonsgegevens... en zeker geen bankpas... inloggegevens of ID.

Wil je bijvoorbeeld online iets kopen of verkopen? Stuur dan nooit een kopie van je ID.

Ben je verplicht om een kopie van je ID te verstrekken? Doe dit dan zo veilig mogelijk en gebruik hiervoor de Kopie ID-app. Zet altijd het doel en de datum op de kopie... en streep gegevens door die de ontvanger niet nodig heeft.

Herken phishing! Phishing gebeurt niet alleen per e-mail... maar ook telefonisch, per sms of WhatsApp.

Wordt er gevraagd om je ID, bank- of inloggegevens... let dan extra op. Bel bij twijfel de persoon of organisatie die om de gegevens vraagt. Overheidsinstellingen vragen bijvoorbeeld nooit om via een toegestuurde link... in te loggen met DigiD. Ook vragen ze nooit een kopie van je ID of bankgegevens te delen via een link.

Installeer altijd de laatste updates en gebruik verschillende wachtwoorden. Vind je het lastig om deze te onthouden? Gebruik hiervoor dan een wachtwoordmanager.

En maak het hackers extra moeilijk... door online accounts te beveiligen met een tweestapsverificatie. Je logt dan niet alleen in met je inlognaam en wachtwoord... maar gebruikt daarnaast een extra toegangscode... die je bijvoorbeeld ontvangt via een sms of een authenticatie-app.

Ben je slachtoffer van identiteitsfraude? Doe aangifte bij de politie en meld het bij het CMI. Hier krijg je advies en ondersteuning om het misbruik te stoppen... en de gevolgen te herstellen.

Ook kan het CMI bemiddelen met de betrokken organisaties, als je er zelf niet uitkomt. Maak het criminelen niet te makkelijk en wees alert.

Wil je meer weten? Kijk op de website van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude: www.rvig.nl/cmi