Video: Wat doen de provincies en waterschappen eigenlijk?

De Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen gaan over jouw leefomgeving! Maar wat houdt dat nou eigenlijk in? En wat is voor jou belangrijk? We vroegen het aan een aantal mensen op straat.

VERSLAGGEVER: Hebben jullie weleens last van keuzestress?
Altijd.
-Maar waar gaat de stress dan om?
Eigenlijk om alle keuzes die ik moet maken. Links, rechts, a, b, c. Zij ook altijd.

(Beeldtitel: 15 maart Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen.)

OPGEWEKTE MUZIEK

VERSLAGGEVER: Provinciale Staten ga je voor stemmen,
indirect ook de Eerste Kamer, waterschappen.
Uh-huh.
Oké. Bedankt voor de info.
Die Provinciale Staten, waar gaan die eigenlijk over?
Volgens mij gaan die over de wegen in de provincie
en volgens mij doen ze iets met de buslijnen binnen de provincies.
Ga je weleens met de bus?
-Nee, ikzelf ga niet zo vaak met de bus,
maar m'n oma gaat wel elke dag met de bus.
Nee, ik heb gewoon keuzestress in alles, joh.
En nu moet je ook nog kiezen waar je op gaat stemmen.
Ja, precies. Dat is lastig.
Als we nu kijken dat er een enorm tekort is aan woningen
en dat we aan de andere kant ook heel erg bezig zijn
om groenvoorzieningen te behouden of te vernieuwen,
ja, dan vind ik dat wel belangrijk.

(Op een busje dat door Nederland rijdt, staat: De Stembus.)

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER

VERSLAGGEVER: Waterschappen, wat doen die eigenlijk?
De naam zegt het al, waterschappen,
ze zorgen vooral voor het droog houden van onze bodem
en tegenwoordig moeten ze ook zomers zorgen dat er water binnenkomt.
Dus een dubbele functie.
Het is wel belangrijk dat je je stem laat horen, toch?
Natuurlijk, dat is belangrijk, maar ik heb er niet van gehoord of zo. Begrijp je?
Ik ben net achttien, dus voor mij wordt het de allereerste keer stemmen.
Dus ik weet nog niet of ik er goed in ben, maar we gaan het zien.
Je hebt natuurlijk een mening.
-Ja, ik heb een mening. Dat sowieso.
En met je stem kan je dus je mening laten horen.
Ja, inderdaad. Inderdaad.
Ik ga gewoon op iemand stemmen. Ik ga wel kijken, joh. Het komt goed.

(Het busje rijdt verder.)

MAN: Maar ik vind stemmen wel heel belangrijk,
dus nu ik het weet, ik ga even kijken wat er te stemmen is.
Wij gaan zeker stemmen!
Belangrijk dat iedereen stemt.
-Ja, vind ik wel.
We hebben dat recht gekregen en dan wil ik daar ook zeker gebruik van maken. Ja.
Het is misschien een beetje apart, maar ik ben gewoon altijd heel blij dat het kan.

(Beeldtekst: Stem ook 15 maart. Het logo van Elke stem telt.)

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER