Hoe zorg ik als eigenaar of beheerder voor een goede ventilatie in het gebouw?

Frisse lucht is belangrijk voor de gezondheid. Daarom is het nodig om ruimtes in gebouwen continu te ventileren. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en minder fijnstof. Het helpt tegen ziektekiemen en andere deeltjes in de lucht die niet goed zijn voor de gezondheid.

Luchtkwaliteit neemt af in afgesloten ruimtes

In afgesloten ruimtes wordt lucht steeds viezer. Die vervuiling gaat sneller als er meer mensen in de ruimtes aanwezig zijn. Door ventilatie stroomt er frisse lucht naar binnen. Dat is nodig om de luchtkwaliteit goed te houden. Goed ventileren zorgt voor een gezond binnenklimaat in gebouwen. 

Slecht geventileerde ruimtes kunnen zorgen voor klachten

Als er onvoldoende frisse lucht in een gebouw komt, dan kan dat bij de aanwezige personen klachten veroorzaken. Zoals vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast kunnen virusdeeltjes zich zonder ventilatie beter verspreiden. Dus ook het coronavirus. 

Tips over ventileren in gebouwen

De overheid wil kennis over ventileren vergroten bij eigenaren en beheerders van gebouwen. En geeft ventilatietips over wat u zelf kunt doen om op de juiste manier te ventileren. De tips zijn met name voor ruimtes waar mensen samenkomen. De tips staan in de uitgebreide handreiking op ventilerenzogedaan.nl.

Zet gevelroosters en klepramen open en houd ze schoon 

Vervuilde roosters laten minder frisse lucht door.

Zet ramen op een kier

Het op een kier zetten van ramen is alleen in oudere gebouwen nodig, waar geen andere ventilatievoorzieningen aanwezig zijn. Nieuwere gebouwen hebben meestal een mechanische ventilatie.

Zorg voor goed onderhoud en de juiste afstelling van mechanische ventilatie

Een mechanische ventilatie werkt het best als het systeem:

  • goed is afgesteld; 
  • jaarlijks is onderhouden;
  • in de juiste stand staat, die past bij het gebruik van de ruimte.

Beperk het aantal mensen in een ruimte

Laat niet meer mensen in een ruimte toe dan het ventilatiesysteem aankan. Wilt u als eigenaar/beheerder weten hoeveel mensen er in een binnenruimte kunnen? Neem dan contact op met een deskundige. 

Gebruik een CO2-meter als die in de ruimte aanwezig is

Een CO2-meter vertelt hoeveel koolstofdioxide in een ruimte is. Die stof zit in uitgeademde lucht. Het CO2-niveau geeft een schatting van de hoeveelheid frisse lucht. Bij een hoge waarde is extra ventileren nodig.