Herziene beslissing op bezwaar Wob-verzoek gas- en olieboringen Papekop (1 februari 2019)

In 2017 heeft het toenmalige ministerie van Economische Zaken een verzoek om informatie gekregen over olie- en gaswinning bij Woerden (Papekop). Het ging om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Tegen de oorspronkelijke besluiten heeft de verzoeker bezwaar en vervolgens beroep aangetekend. Deze herziene beslissing op bezwaar volgt op de beroepsprocedure.

Herziene beslissing op bezwaar Wob-verzoek gas- en olieboringen Papekop (1 februari 2019) (PDF | 68 pagina's | 28,3 MB)