Besluit op Wob-verzoek over rapporten van de NVWA over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen opgemaakt vanaf 1 januari 2018 tot en met juli 2019

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen, inclusief de door inspecteurs gemaakt beeldmateriaal, vanaf 1 januari 2018 tot en met juli 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek over rapporten van de NVWA over welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen opgemaakt vanaf 1 januari 2018 tot en met juli 2019 (PDF | 5 pagina's | 327 kB)