Besluit op Wob-verzoek over website met blender-actie tegen vaccinatie

Besluit op een verzoek om informatie over melding van een website waarop aan een groep aanstaande moeders een blender wordt beloofd als men er bewust voor kiest zich niet te laten vaccineren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).