Besluit op Wob-verzoek over een ander wob-verzoek

Besluit op een verzoek om openbaarmaking van informatie over het verzoek met kenmerk Wob/2019/243. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).