Besluit op Wob-verzoek over onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar autovaccintherapie

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over onderzoek van de IGJ van het definitieve onderzoeksrapport en de stukken die betrekking hebben op autovaccintherapie. Het onderzoek gaat over een arts en/of de door hem toegepaste behandeling over een aangeboden autovaccintherapie.