Besluit Wob-verzoek over Eurest Support Services Sakhalin

Besluit op een verzoek om informatie over het bedrijfsdossier Eurest Support Services Sakhalin B.V. in Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).