Besluit Wob-verzoek over het Nationaal Preventieakkoord, thematafel Overgewicht

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 april 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de samenstelling van de thematafel, de beraadslagingen aan tafel en over de totstandkoming van de tekst van het deelakkoord.