Besluit op Wob-verzoek over Indonesische activiteiten binnen de Molukse gemeenschap in Nederland

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over Indonesische activiteiten binnen de Molukse gemeenschap in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).