Besluit op Wob-verzoek 1 juli 2020 inzake kabinetsstandpunt encryptie

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 juli een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het kabinetsstandpunt encryptie.