1e deelbesluit Wob-verzoek PFAS

Besluit op een verzoek om documenten over PFAS. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit (PDF | 8 pagina's | 301 kB)

Lijst van documenten (PDF | 1 pagina|| 131 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 44 pagina's | 2,7 MB)