Besluit Wob-verzoek over subsidieverlening aan Siriz

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 10 juli 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de subsidieverlening van het ministerie van VWS aan Siriz. Meer in het bijzonder is verzocht om documenten die betrekking hebben op een gunningsbeslissing dan wel subsidiebeschikking aan Siriz, waaronder alle voorafgaande communicatie met Siriz en eventuele subsidieaanvragen.