2e deelbesluit Wob-verzoek opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht

Besluit op een verzoek om informatie over de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht uit 2007. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

2e deelbesluit Wob-verzoek opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht (PDF | 13 pagina's | 2,9 MB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 106 pagina's | 14,4 MB)