1e deelbesluit Wob-verzoek website Iedereen doet wat

Besluit op een verzoek om informatie over communicatie met belanghebbenden over de consumptie van dierlijke producten in het kader van de website ‘Iedereen doet wat’. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).