Besluit op Wob-verzoek over voorwaarden 3e tranche lening voor regering Curaçao en Aruba

Besluit op een verzoek om informatie over het pakket voorwaarden die de regering van Curaçao en Aruba van de Nederlandse regering hebben ontvangen voor de 3e tranche van een lening. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).