Besluit op Wob-verzoek over genomen monsters van eieren naar aanleiding van salmonellabesmetting

Besluit op een verzoek om informatie over de genomen monsters van eieren naar aanleiding van een salmonella besmetting in 2019.