Besluit op Wob-verzoek over ongeval met spelend kind

Besluit op een verzoek om informatie over een ongeval met een spelend kind. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).