Besluit op Wob-verzoek over werven die een ontheffing hebben gekregen voor het verrichten van werkzaamheden aan gastankschepen

Besluit op een verzoek om informatie over een overzicht van de werven die een ontheffing hebben gekregen voor het verrichten van werkzaamheden aan gastankschepen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).