Besluit op Wob-verzoek Financial Intelligence Unit (FIU)

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 11 september 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op dienstreizen van de Financial Intelligence Unit. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.