Besluit Wob-verzoek NAM-locaties Ameland

Besluit op een verzoek om informatie over de vergunningverlening aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor de aanleg van de 20kV kabel tussen de locaties Ameland en Ameland-Westgat-1. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit Wob-verzoek NAM-locaties Ameland (PDF | 4 pagina's | 355 kB)