Besluit op Wob-verzoek over hondenverkoper

Besluit op een verzoek om informatie over een specifieke verkoper van honden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).