Besluit op Wob-verzoek over het Internationaal Strategisch Overleg

Besluit op een verzoek om informatie over het Internationaal Strategisch Overleg (ISO NL). Het ISO NL is een publiek-privaat overleg op strategisch niveau en richt zich op 1) internationaal ondernemen en internationaal-economische vraagstukken en 2) op coördinatie van de publiek-private inspanningen op strategisch niveau. In het ISO NL zijn verschillende partijen vertegenwoordigd. De ministers van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Economische Zaken en Klimaat nemen op uitnodiging deel aan het overleg.