Besluit op Wob-verzoek over adopties uit Sri Lanka

Op 30 oktober 2020 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over adopties uit Sri Lanka. Het besluit wordt thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk is.