Besluit op Wob-verzoek over Gecombineerde opgave van een familie in Nistelrode

Besluit op een verzoek om informatie over de Gecombineerde opgave van een familie in Nistelrode over de periode 2018 tot en met 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).