Besluit op Wob-verzoek inzake kabinetsbesluit om tijdelijk extra geld voor de sociale advocatuur uit te trekken

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 18 november 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het kabinetsbesluit van 15 november 2019 om tijdelijk extra geld uit te trekken voor de sociale advocatuur. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt.