Besluit Wob-verzoek auditrapporten AKI’s

Besluit op een verzoek om auditrapporten van een aantal aangewezen keuringsinstellingen (AKI’s). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).