2e deelbesluit Wob-verzoek Kamerbrief 'Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving' en deeleconomie

Besluit op een verzoek over de Kamerbrief 'Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving' uit 2015 en de deeleconomie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).