Besluit op Wob-verzoek verblijfruimtes olifanten Blijdorp

Besluit op een verzoek om informatie over verblijfsruimtes van olifanten van een dierentuin te Blijdorp. Specifiek over een eventueel wijzigingsbesluit vanaf 2014 met betrekking tot de vergunning. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).