Eerste deelbesluit op het Wob-verzoek over Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT)

Eerste deelbesluit op een verzoek over de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Eerste deelbesluit op het Wob-verzoek over Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT) (PDF | 7 pagina's | 424 kB)

Bijlage B1- Inventarislijst - Set Commissie AUT (PDF | 11 pagina's | 1,5 MB)

Bijlage B2 - Inventarislijst - Set Archief Commissie AUT (PDF | 9 pagina's | 1,0 MB)

Bijlage C1 - Documenten - Set Commissie AUT(Deel 1) (PDF |60 pagina's | 19,1 MB)

Bijlage C1 - Documenten - Set Commissie AUT (Deel 2) (PDF | 60 pagina's | 21,1 MB)

Bijlage C1 - Documenten - Set Commissie AUT (Deel 3) (PDF | 60 pagina's | 7,3 MB)

Bijlage C1 - Documenten - Set Commissie AUT (Deel 4)  (PDF | 60 pagina's | 7,3 MB)

Bijlage C1 - Documenten - Set Commissie AUT (Deel 5) (PDF | 60 pagina's | 17,6 MB)

Bijlage C1 - Documenten - Set Commissie AUT (Deel 6)  (PDF | 60 pagina's | 11,0 MB)

Toelichting

Op vrijdag 11 december is een besluit op een verzoek onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gepubliceerd. Dit besluit heeft betrekking op documenten over de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT). Kort na publicatie werd geconstateerd dat er nog gegevens in deze documenten stonden die herleidbaar waren tot individuele burgers. Daarom zijn de documenten zo snel mogelijk offline gehaald. De stukken zijn opnieuw gecontroleerd en een gecorrigeerde versie van het besluit is hier gepubliceerd. Dit datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De betrokken burgers worden persoonlijk geïnformeerd.