Tweede deelbesluit op het Wob-verzoek over Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT)

Tweede deelbesluit op een verzoek over de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Tweede deelbesluit op het Wob-verzoek over Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT) (PDF | 20 pagina's | 2,3 MB)