Besluit op Wob-verzoek over eendenhouderijen

Besluit op verzoek om informatie over een aantal eendenhouderijen en/of bedrijven die zich bezighouden met het vangen van eenden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).